Онлайн-зустріч з Алексом Русселе, Vulca.eu

English below

Шановні лідерки та лідери українських мейкерських просторів,

11 грудня 2023 об 19:00 року з радістю запрошуємо вас на онлайн-зустріч з Алексом Русселе, засновником міжнародної організації Vulca, яка активно працює у сфері інновацій та співпраці на рівні громадянського суспільства. Ця зустріч стане відмінною можливістю для обміну досвідом та ідеями між учасниками мейкерського руху з різних країн.

Vulca зосереджена на підтримці мейкерів, які працюють у різноманітних творчих просторах: фаблабах, хакерспейсах, біолабораторіях та відкритих фермах. Організація активно займається розвитком міждисциплінарної та міжнародної мережі, спрямованої на вирішення різноманітних актуальних проблем. Програми мейкерських резиденцій від Vulca надають унікальну можливість для особистісного та професійного розвитку, дозволяючи мейкерам працювати та жити поза звичним середовищем.

Під час нашої зустрічі Алекс Русселе розповість про ключові напрямки діяльності Vulca, включаючи організацію семінарів, турів, коопераційних проектів та ініціатив зі збору інформації про мейкерські проекти та простори в Європі. Ви зможете дізнатися більше про можливості співпраці, обміну досвідом та ідеями між мейкерськими спільнотами різних країн.

Ми впевнені, що ця зустріч буде надзвичайно корисною для всіх учасників, а обмін знаннями та досвідом сприятиме подальшому розвитку та інноваціям у мейкерському русі в Україні. Будемо раді бачити вас серед учасників цієї захоплюючої події!

Програма:

  • Знайомство з Алексом, коротко про себе і чим він займається
  • Інтро про проект Вулка, як виник і чому
  • Які типи мейкерських просторів зустрічав Алекс у своєму досвіді, особливості організації їхньої роботи
  • Як виживають маленькі мейкерські простори, джерела фінансування або комерційні можливості
  • Яку цінність мейкерські простори представляють для громад, яким чином розвиваються, способи залучення людей у мейкерські простори
  • Взаємодія просторів в межах країни та Європи
  • Поіздки по обміну на які з мережі Алекса можливі і корисні
  • На що є сенс подивитися і чому можна навчитися
  • Роль і сервіси Вулка
  • Запитання слухачів

Участь безкоштовна, посилання на зустріч надішлемо після заповнення форми реєстрації

Dear leaders of makerspaces,

On December 11th 2023, at 19:00 Kyiv time, we are delighted to invite you to an online meeting with Alex Rousselet, the founder of the international organization Vulca, which is actively working in the field of innovation and cooperation at the citizen level. This meeting will be an excellent opportunity to exchange experiences and ideas among participants of the maker movement from different countries.

Vulca focuses on supporting makers working in a variety of creative spaces: fablabs, hackerspaces, biolabs, and open farms. The organization is actively developing a multidisciplinary and international network aimed at solving various current problems. Vulca’s maker residency programs offer a unique opportunity for personal and professional development, allowing makers to work and live outside their usual environment.

During our meeting, Alex Rousselet will discuss the key directions of Vulca’s activities, including organizing seminars, tours, cooperation projects, and initiatives to collect information about maker projects and spaces in Europe. You will have the opportunity to learn more about the possibilities of collaboration, exchange of experience, and ideas between maker communities of different countries.

We are confident that this meeting will be extremely useful for all participants, and the exchange of knowledge and experience will contribute to further development and innovation in the maker movement in Ukraine. We look forward to seeing you among the participants of this exciting event!

To register please fill out the for below.

Прокрутка до верху