Запис онлайн-зустрічі з Алексом Русселе, Vulca.eu

Запрошуємо послухати змістовну розмову з Vulca.eu про можливості співпраці для Української мейкерської асоціації зі світовою спільнотою мейкерів. Говоримо з мейкерами-дослідниками: Алексом Русселе, Леоном та Акселем, які відвідали сотні мейкерспейсів по Європі і діляться своїми спостереженнями:

 • Які особливості функціонування мейкерських просторів в різних країнах?
 • Чому в одній країні популярніші одні види майстерень, наприклад, мейкерспейси, а в інших країнах ,наприклад, фаблаби?
 • Чому важливо підтримувати мейкерські спільноти і як це робити?
 • Які існують економічні моделі самозарадності мейкерспейсів в малих містечках та селах? (доречі, ось відео про мейкерспейси в сільськім місцевості – https://youtu.be/MNqoaThxCqU?si=ooRZtiIOMJF-fEZS )
  🎯 І ще багато актуальних і важливих питань.
  📝 Зокрема, на зустрічі було анонсовано наступний Вулка семінар- https://vulca.eu/seminar24/ і Алекс висловив надію, що українці також зможуть до нього доєднатися.
  💬 Зустріч проходила англійською мовою і це крута нагода додатковий раз попрактикувати вашу англійську)
  Вулка компані https://www.linkedin.com/company/11328259/admin/feed/posts/

A meaningful conversation with Vulca.eu about the possibilities of cooperation between the Ukrainian Maker Association and the world community of makers. We talked to maker esearchers:
Alex Rousselet https://www.linkedin.com/in/alexandre-rousselet-85bb6590/
Leon www.linkedin.com/in/léon-reboul-4997004b and Axel
Alex, Leon and Axel have visited hundreds of makerspaces across Europe and share their observations:

 • What are the features of makerspaces activities in different countries?
 • Why different types of workshops are more popular in different countries: for example, makerspaces in some countries and fablabs in some other countries?
 • Why is it important to support maker communities and how to do it?
 • What are the economic models of self-sufficiency of makerspaces in small towns and villages? (by the way, here is a video about makerspaces in rural areas – https://youtu.be/MNqoaThxCqU?si=ooRZtiIOMJF-fEZS)
  🎯 And many more relevant and important questions.
  📝 In particular, the next Vulca seminar was announced at the meeting – https://vulca.eu/seminar24/ and Alex expressed the hope that Ukrainians will also be able to join it
  💬 The meeting was held in English and this was a great opportunity to practice our English one more time)
  Vulca company https://www.linkedin.com/company/11328259/admin/feed/posts/

Наш сайт https://makerua.org

Прокрутка до верху